top of page

Örökösödés

Jogi rovatunkban az osztrák jogszabályi kérdésekben eligazodni szándékozó olvasóinknak nyújtunk segítséget, szakértőnk, Dr. iur. Nagy Levente B. bécsi ügyvéd segítségével.

Egy hozzátartozó elvesztése minden esetben trauma a családnak. Hirtelen számtalan feladat adódik, köztük az örökhagyó hagyatékának rendezése is. Lássuk, miként rendelkezik az osztrák jog ilyen esetekben.


Általánosságban elmondható, hogy az osztrák jog szerint kétféleképpen lehet örökölni: vagy törvény által; vagy az örökhagyó végrendelete alapján. Abban az esetben, ha az örökhagyó végrendeletet készített, akkor ez lesz az irányadó és nem a törvény.


Mi a végrendelet?

A végrendelet nem más, mint az örökhagyó egyoldalú jognyilatkozata, amelyben a saját vagyonáról vagy annak egy részéről halála esetére rendelkezik. Az osztrák törvény nem szabályozza pontosan, hogy miképp rendelkezzék az örökhagyó a vagyonáról, így az örökhagyó szabadon fogalmazhatja meg a saját végrendeletét. Fontos azonban, hogy a végrendelet halál esetére szóló nyilatkozatot tartalmazzon, amelyből a végrendeleti minőség kitűnik.


gebraucht Gewährleistung

Formai, alaki követelmények

Nagyon fontos továbbá megemlíteni, hogy a végrendelet csak akkor lesz irányadó, ha érvényes formában készül. Az osztrák törvény előír bizonyos alaki követelményeket a végrendelettel kapcsolatban, amikre az örökhagyónak figyelnie kell. Az osztrák jogban elismert végrendeleti típusok a következők:

  • közjegyző vagy bíróság által készített közvégrendelet

  • holográf végrendelet, amelyet az örökhagyó az elejétől a végéig maga ír és aláír

  • írásbeli végrendelet (kézzel írt, vagy a örökhagyótól eltérő személy által gépelt), amelyet három tanú jelenlétében kell elkészíteni

Ajánlatos a végrendeletet az osztrák központi végrendeleti nyilvántartásba bejegyeztetni, hiszen így a hagyatéki eljárásért illetékes hatóság azonnal fogja tudni, hogy az örökhagyónak végrendelete van. A nyilvántartásba történő bejegyeztetés feltétele, hogy az okiratot közjegyzőnél, bíróságnál vagy ügyvédnél letétbe helyezzék. Ezt az elektronikus nyilvántartást az osztrák közjegyzői kamara (Österreichische Notariatskammer) kezeli.


Kérem, vegyék figyelembe, hogy a válaszadó legjobb tudása szerint válaszol, de jelen leírásban is kizárja a válaszokra, illetve azok következményeire vonatkozó bárminemű felelősségét.

 

Autor:


RA Dr. Levente B. Nagy, nagy@nagyfischer.law

Comments


bottom of page