top of page

Vagyonmegosztás válás estén

Jogi rovatunkban az osztrák jogszabályi kérdésekben eligazodni szándékozó olvasóinknak nyújtunk segítséget, szakértőnk, Dr. iur. Nagy Levente B. bécsi ügyvéd segítségével. E heti témánk: vagyonmegosztás válás estén.

Minden válás nehéz, még a közös megegyezéssel történő, békés válás is. Az érzelmileg nehezen feldolgozható helyzetet olykor a meglévő vagyon megosztása is súlyosbítja. Lássuk, az osztrák jog miképp rendelkezik ez ügyben.


Az alapszabály szerint a házastársak a házasság felbontásánál a vagyonmegosztásról szabadon megállapodhatnak.


Milyen lehetőségek állnak rendelkezésre?


Kölcsönös lemondás. Ez azt jelenti, hogy a házasság alatt fennálló vagyon jogi elkülönítése megmarad. Ugyanakkor a házasfelek egyes vagyonrészeket, beleértve a közös vagyont, közösen megoszthatják. Így lehetséges, hogy valamelyik házastárs vagyonrészeit a másik házastársra átruházza.

gebraucht Gewährleistung

Mi történik akkor, ha a házasfelek a vagyonukat illetően nem tudnak megállapodni?


Ebben az esetben bármelyik házasfél kérheti a közös vagyonba tartozó meghatározott vagyontárgy bírósági megosztását.


Mi esik közös vagyonba?


Egyrészről a „házastársak közös vagyona “, másrészről a „házasfelek által a házassági együttélés alatt szerzett vagyon elemei “.

A „házastársak közös vagyona “alatt elsősorban a házastársi közös lakást, illetve a háztartási célú ingóságokat érti az osztrák jog. A „házasfelek által a házassági együttélés alatt szerzett vagyonelemek” összefoglal minden egyéb dolgot, ami a házasság fennállása alatt ténylegesen mindkét házasfél életvitelét szolgálta.


Mi nem képezi a közös vagyon részét?


Valamennyi olyan dolog, amelyet a házasfelek a házasságba vittek, harmadik személytől öröklés vagy ajándékozás útján szereztek, továbbá olyan dolgok, amelyeket az egyik házasfél kizárólag személyes, vagy szakmai tevékenység céljából használt. Emellett nem esnek a házasfelek vállalkozásai, illetve a vállalkozásban való részesedései, kivéve, ha ezek pusztán befektetési célt szolgáltak.


Hogyan osztja el a bíróság a megosztandó vagyont?


A bíróság valamennyi releváns körülmény figyelembevételével, méltányosság szerint osztja el a vagyont. A megosztásnál azt is figyelembe veszi, hogy a házastársak milyen szinten járultak hozzá a házastársi vagyon megteremtéséhez, illetve a házassági megtakarítások felhalmozásához. Természetesen a közös gyermekek jólétére is tekintettel van a bíróság.


Kérem, vegyék figyelembe, hogy a válaszadó legjobb tudása szerint válaszol, de jelen leírásban is kizárja a válaszokra, illetve azok következményeire vonatkozó bárminemű felelősségét.

 

Autor:


RA Dr. Levente B. Nagy, nagy@nagyfischer.law

Comments


bottom of page