top of page

Adat védelem

2022.03.01-től

1. A felelősök

 

Ez az adatvédelmi nyilatkozat leírja, hogy Dr. Nagy Levente B. ügyvéd illetve ügyvédi irodája milyen adatokat gyűjtünk, amikor felkeresi ezt a weboldalt, és milyen célra használják fel azokat.

 

Ezért kérjük, hogy figyelmesen olvassa el az alábbi adatvédelmi nyilatkozatot:

 

2. Személyes adatok

 

Személyes adatait csak az Ön beleegyezésével, megbízásával vagy megrendelésével gyűjtjük, dolgozzuk fel és használjuk fel az Önnel egyeztetett célokra, vagy ha a DSGVO-val összhangban más jogalap áll fenn; ez az adatvédelmi és polgári jogi rendelkezéseknek megfelelően. 

 

Csak olyan személyes adatokat gyűjtünk, amelyek jogi szolgáltatásaink megvalósításához és feldolgozásához szükségesek, vagy amelyeket Ön önkéntesen bocsátott rendelkezésünkre.

 

Személyes adat minden olyan adat, amely személyes vagy ténybeli körülményekre vonatkozó egyedi adatokat tartalmaz, például név, cím, e-mail cím, telefonszám, születési dátum, életkor, nem, társadalombiztosítási szám, videofelvételek, fényképek, hangfelvételek és biometrikus adatok. adatok, például ujjlenyomatok. Kényes adatok, például egészségügyi adatok vagy büntetőeljárással kapcsolatos adatok is szerepelhetnek benne.

 

3. Információ és törlés

 

Ügyfélként vagy általában érintettként jogosult tájékoztatást kapni a tárolt személyes adatairól, azok eredetéről és címzettjéről, valamint az adatkezelés céljáról, valamint joga van a helyesbítéshez, adattovábbításhoz, tiltakozáshoz, az adatkezelés korlátozásához. bármikor - a törvényes titoktartási kötelezettség, valamint a hibás vagy meg nem engedett módon kezelt adatok zárolása vagy törlése mellett. 

 

Amennyiben személyes adataiban változások történtek, kérjük, hogy ennek megfelelően tájékoztasson bennünket. 

 

Önnek jogában áll bármikor visszavonni a személyes adatainak felhasználásához adott hozzájárulását. Tájékoztatási, törlési, helyesbítési, kifogásolási és/vagy adattovábbítási kérelmét ez utóbbi esetben, amennyiben ez aránytalanul nagy erőfeszítéssel nem jár, a jelen nyilatkozat 10. pontjában megadott ügyvédi iroda címére küldheti meg._cc781905 -5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_

 

Ha Ön úgy véli, hogy személyes adatainak általunk végzett kezelése sérti a vonatkozó adatvédelmi jogszabályokat, vagy adatvédelmi jogait egyéb módon megsértették, lehetősége van panaszt tenni az illetékes felügyeleti hatóságnál. Ausztriában ezért az adatvédelmi hatóság a felelős.

 

4. Adatbiztonság

 

Személyes adatait megfelelő szervezési és technikai óvintézkedések védik. Ezek az óvintézkedések különösen a jogosulatlan, illegális vagy véletlen hozzáférés, feldolgozás, elvesztés, használat és manipuláció elleni védelemre vonatkoznak. 

A kellő gondosság következetesen magas szintjének fenntartására tett erőfeszítések ellenére nem zárható ki, hogy az Ön által az interneten keresztül rendelkezésünkre bocsátott információkat mások megtekintsék és felhasználják. 

 

Kérjük, vegye figyelembe, hogy ezért semmilyen felelősséget nem vállalunk a nem általunk okozott adatátviteli hibákból és/vagy harmadik felek illetéktelen hozzáféréséből (pl. e-mail fiók vagy telefon feltörése, faxok lehallgatása) okozott információk feltárásáért.

 

5. Az adatok felhasználása

 

A rendelkezésünkre bocsátott adatokat nem dolgozzuk fel a megbízási szerződésben vagy az Ön beleegyezésével, vagy a GDPR-nak megfelelő rendelkezésben foglaltaktól eltérő célokra. Ez alól kivételt képez a statisztikai célú felhasználás, amennyiben a megadott adatokat anonimizáltuk.

 

6. Adatok továbbítása harmadik feleknek 

 

Megrendelésének teljesítéséhez szükség lehet arra is, hogy adatait harmadik feleknek (pl. ellenérdekű feleknek, helyettesítőknek, biztosítótársaságoknak, általunk igénybe vett szolgáltatóknak, akiknek az adatokat hozzáférhetővé tesszük stb.), bíróságoknak vagy hatóságoknak továbbítsuk. Adatait kizárólag a GDPR alapján továbbítjuk, különösen a megrendelés teljesítéséhez, vagy az Ön előzetes hozzájárulása alapján.

 

Tájékoztatjuk továbbá, hogy jogi képviseletünk és támogatásunk részeként rendszeresen szerzünk tényszerű és ügyekkel kapcsolatos információkat harmadik felektől.

 

Az Ön személyes adatainak fenti címzettjei közül néhány az Ön országán kívül található, vagy ott dolgozza fel személyes adatait. Előfordulhat, hogy más országokban az adatvédelem szintje nem egyezik meg Ausztriában. Személyes adatait azonban csak olyan országokba továbbítjuk, amelyek esetében az EU Bizottság úgy döntött, hogy megfelelő szintű adatvédelemmel rendelkeznek, vagy intézkedéseket teszünk annak biztosítására, hogy minden címzett megfelelő szintű adatvédelmet élvezzen, amelyre általános szerződési feltételek vonatkoznak. (2010/87/EK és/vagy 2004/915/EK).

 

7. Értesítés adatsértésről

 

Mindent megteszünk annak érdekében, hogy az adatvédelmi incidenseket korai szakaszban felismerjük, és szükség esetén haladéktalanul jelentsük Önnek vagy az illetékes felügyeleti hatóságnak, beleértve az érintett adatkategóriákat is.

 

8. Adatmegőrzés

 

Az adatokat nem tároljuk tovább, mint amennyi a szerződéses vagy jogi kötelezettségeink teljesítéséhez és a felelősségi igények elleni védekezéshez szükséges.

 

9. Cookie-k

 

Ez a webhely "sütiket" használ, hogy ajánlatunkat felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegye. 

 

A „cookie” egy kis szöveges fájl, amelyet webszerverünkön keresztül továbbítunk a böngésző cookie fájljába az Ön számítógépének merevlemezén. Ez lehetővé teszi, hogy weboldalunk felhasználóként ismerje fel Önt, amikor kapcsolat jön létre webszerverünk és az Ön böngészője között. A sütik segítenek meghatározni weboldalunk használatának gyakoriságát és felhasználóinak számát. Az általunk használt cookie-k tartalma egy azonosító számra korlátozódik, amely már nem tesz lehetővé a felhasználó személyes hivatkozását. A cookie fő célja, hogy felismerje a webhely látogatóit. 

 

Ezen a weboldalon kétféle cookie-t használnak:

 

  • Munkamenet cookie-k: Ezek olyan ideiglenes cookie-k, amelyek a böngésző cookie-fájljában maradnak mindaddig, amíg Ön el nem hagyja webhelyünket, és a látogatás végén automatikusan törlődnek.

 

  • Állandó cookie-k: A jobb felhasználóbarátság érdekében a cookie-k az Ön végkészülékén maradnak, és lehetővé teszik számunkra, hogy a következő látogatáskor felismerjük böngészőjét.

 

Böngészőjét beállíthatja úgy, hogy tájékozódjon a cookie-k beállításáról, és csak egyedi esetekben engedélyezze a cookie-k használatát, bizonyos esetekben vagy általában kizárja a cookie-k elfogadását, és a böngésző bezárásakor aktiválja a cookie-k automatikus törlését. Ha a cookie-k deaktiválva vannak, előfordulhat, hogy a weboldal működése korlátozott lesz. 

 

10. Szerver naplófájljai

 

A weboldal optimalizálása érdekében a rendszerteljesítmény, a felhasználóbarátság és a szolgáltatásainkkal kapcsolatos hasznos információk biztosítása érdekében a weboldal szolgáltatója automatikusan gyűjti és tárolja az információkat úgynevezett szerver log fájlokban, amelyeket az Ön böngészője automatikusan továbbít nekünk. . Ide tartozik az internetprotokoll-címe (IP-címe), a böngésző- és nyelvbeállítása, az operációs rendszer, a hivatkozó URL-címe, az internetszolgáltatója és a dátum/idő. 

 

Ezen adatok személyes adatforrásokkal való kombinálása nem történik meg. Fenntartjuk a jogot ezen adatok utólagos ellenőrzésére, ha illegális felhasználásra utaló konkrét jelekre jutunk. 

 

11. Google Maps

 

A webhely a Google Térképet használja bizonyos oldalakon a térképinformációk megjelenítésére. A Google Térkép a Google Inc. („Google”) által nyújtott térképszolgáltatás. Minden alkalommal, amikor meglátogat egy olyan oldalt ezen a webhelyen, amely a Google Térképet használja, közvetlen kapcsolat jön létre az Ön böngészője és egy Google-szerver között az Egyesült Államokban.

 

A Google Maps használata során a Google adatokat is gyűjt, dolgoz fel és használ fel arra vonatkozóan, hogy a weboldal látogatói hogyan használják a Térkép funkcióit. Ha nem szeretné, hogy a Google ezen a webhelyen keresztül gyűjtse, feldolgozza vagy felhasználja személyes adatait a Google Térkép használatának eredményeként, akkor a böngésző beállításaiban letilthatja a JavaScriptet. Ha azonban deaktiválja, akkor többé nem fogja tudni használni a térkép megjelenítési funkciót.

 

A Google adatvédelmi szabályzata részletesebb információkat tartalmaz az adatok Google általi gyűjtéséről, továbbításáról és felhasználásáról, valamint az ezzel kapcsolatos jogairól, valamint profilbeállításairól a http://www.google.com/intl/de/policies/ címen. magánélet/.

 

12. Webelemzés

 

Weboldalunk a Google Analytics webelemző szolgáltatás funkcióit használja, amely az egyesült államokbeli székhelyű Google Inc. ("Google") webelemző szolgáltatása. Erre a célra sütiket használunk, amelyek lehetővé teszik a webhely felhasználói általi használatának elemzését. Az így keletkezett információk a szolgáltató USA-beli szerverére kerülnek és ott tárolódnak.

 

Ezt megelőzheti, ha úgy állítja be böngészőjét, hogy ne kerüljön mentésre a cookie-k. Szeretnénk azonban felhívni a figyelmet arra, hogy ebben az esetben előfordulhat, hogy nem tudja teljes mértékben használni a weboldal összes funkcióját. 

 

Megrendelési adatok feldolgozására vonatkozó szerződést kötöttünk a szolgáltatóval. 

 

Az Ön IP-címe rögzítésre kerül, de azonnal álnevesítésre kerül (például az utolsó 8 bit törlésével). Ennek eredményeként csak durva lokalizáció lehetséges. 9.5. Az adatkezelés a TKG 96. § (3) bekezdésében és a 6. cikk (1) bekezdésében lit a (beleegyezés) és/vagy f (jogos érdek) jogszabályi rendelkezések alapján történik. 

 

A GDPR (jogos érdek) értelmében gondunk kínálatunk és weboldalunk fejlesztése. Mivel felhasználóink adatainak védelme fontos számunkra, a felhasználói adatokat álnevekkel látjuk el.

 

10. Elérhetőségeink

 

Az Ön adatainak védelme különösen fontos számunkra. Kérdéseivel vagy visszavonásával kapcsolatban bármikor fordulhat hozzánk az alábbi elérhetőségeken.

 

Dr. Nagy Levente B. Ügyvéd

A-1010 Bécs, Lugeck 7/1/14

Telefon: +43 1 4380050

Fax: +43 1 4380050 50

E-mail: nagy@nagy.law

UID: ATU 763 26012

 

Ezt az adatvédelmi nyilatkozatot továbbra is a vonatkozó rendelkezéseknek megfelelően módosítjuk. A változásokat időben bejelentik a www.nagyfischer.law honlapon. Az utolsó frissítést a fenti dátum alapján ismerheti fel. Ezt a nyilatkozatot rendszeresen meg kell látogatnia, és ellenőriznie kell az aktuális verziót.

bottom of page